ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


Մեկնարկեց << Օտար լեզուների մասնախմբերի >> կողմից կազմակերպված առարկայական  շաբաթը


11:00 03-12-2016

Մեկնարկեց << Օտար լեզուների մասնախմբերի >> կողմից կազմակերպված առարկայական  շաբաթը Մեկնարկեց << Օտար լեզուների մասնախմբերի >> կողմից կազմակերպված առարկայական  շաբաթը Մեկնարկեց << Օտար լեզուների մասնախմբերի >> կողմից կազմակերպված առարկայական  շաբաթը Մեկնարկեց << Օտար լեզուների մասնախմբերի >> կողմից կազմակերպված առարկայական  շաբաթը Մեկնարկեց << Օտար լեզուների մասնախմբերի >> կողմից կազմակերպված առարկայական  շաբաթը

     Մեկնարկեց << Օտար լեզուների մասնախմբերի >> կողմից կազմակերպված առարկայական  շաբաթը, որն սկսվեց հեքիաթների ներկայացմամբ :