ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները :


07:49 08-10-2015

Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները : Ներկա գտնվող ծնողները և ուսուցիչները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները :

Ուսուցչի օրվա առթիվ աշակերտները դահլիճ էին հրավիրել ուսուցիչներին : Բոլորը հարցական նայում էին իրար, երբ հերթով բեմահարթակ սկսեցին գալ դպրոցի ամենաշնորհալիները: Ներկա ուսուցիչները, նաև ներկա գտնվող ծնողները հաճույքով ըմբոշխնեցին իրենց ուղված գնահատանքի ջերմ խոսքերն ու երաժշտական համարները :Հ. Մարգարյան