ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


Առողջ հոգի առողջ մարմնում:


06:39 12-05-2017

Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում: Առողջ հոգի առողջ մարմնում:

Անցկազվեց <<Սպորտլանդիա 2017>> միջոցառումը , որին մասնակցում էին 2-4 դասարանների աշակերտները: