ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


Դասը վարում է ծնողը


01:02 13-10-2017

Դասը վարում է ծնողը Դասը վարում է ծնողը Դասը վարում է ծնողը Դասը վարում է ծնողը Դասը վարում է ծնողը

 Դպրոցում ավանդույթ դարձած §Դասը վարում է ծնողը¦ 2017-2018 ուստարվա միջոցառումների շարքը մեկնարկեց:  VIIա դասարանի ծնող Սաթենիկ Ստեփանյանը  կազմակերպեց և անցկացրեց  գեղեցիկ դաս §Ծաղիկները մեր կյանքում¦ թեմայով: