ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


Սեպտեմբերի 3–ին մեր դպրոցի վարչական աշխատողները բարձր մակարդակով կատարեցին հերթապահությունը :


12:36 11-09-2015

Սեպտեմբերի 3–ին մեր դպրոցի վարչական աշխատողները բարձր մակարդակով կատարեցին հերթապահությունը : Սեպտեմբերի 3–ին մեր դպրոցի վարչական աշխատողները բարձր մակարդակով կատարեցին հերթապահությունը : Սեպտեմբերի 3–ին մեր դպրոցի վարչական աշխատողները բարձր մակարդակով կատարեցին հերթապահությունը :

Սեպտեմբերի 3-ից հանրապետությունում անցկացվում է «Շանթ - 2015 » ռազմական տագնապ , որին մասնակցում են նաև հանրակարթական դպրոցները : Սեպտեմբերի 3–ին մեր դպրոցի վարչական աշխատողները բարձր մակարդակով կատարեցին հերթապահությունը ՝ ժամանակին և ճիշտ կատարելով բոլոր հրահանգները :Ժ. Մարուկյան