ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


Հրաժեշտ այբբենարանին


12:47 08-06-2018

Հրաժեշտ այբբենարանին Հրաժեշտ այբբենարանին Հրաժեշտ այբբենարանին Հրաժեշտ այբբենարանին Հրաժեշտ այբբենարանին Հրաժեշտ այբբենարանին Հրաժեշտ այբբենարանին Հրաժեշտ այբբենարանին

2018թ․-ի ապրիլին կայացավ Iբ  դասարանի <<Հրաժեշտ այբբենարանին>> հանդեսը։ Նրանք խոստացան, որ լավ կսովորեն և բարձր կպահեն հարազատ դպրոցի պատիվը։