ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


2018-2019 ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ


11:00 01-10-2018

2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ 2018-2019  ուսումնական տարվա աշակերտական խորհրդի նախագահի ընտրություններ

Մեր դպրոցում աշակերտական խորհուրդն ընտրեց իր նախագահին: Արդար և թափանցիկ ընտրությունների արդյունքում աշակերտական խորհրդի նախագահ ընտրվեց Սիրան Տիգրանի Բաբայանը  (VIIIբ դասարան): Շնորհավուրում ենք նրան և մաղթում բեղուն և արդյունավետ ուսումնական տարի: