ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


<<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում


12:07 06-11-2018

<<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը մեր դպրոցում

<<Արմենիա>> հեռուստաընկերությամբ ցուցադրվող <<Եղի՛ր պատրաստ>> հաղորդաշարը՝ հաղորդման ղեկավար Սարգիս Բազինյանի հետ հյուընկալվեց մեզ։ Տպավորիչ և ուսուցանող սեմինարի շրջանակներում աշակերտները ծանոթացան ինքնապաշտպանական շատ կարևոր հնարքների։