ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


Մեր հայագիտության կենտրոնը


10:50 03-12-2015

Մեր հայագիտության կենտրոնը Մեր հայագիտության կենտրոնը Մեր հայագիտության կենտրոնը Մեր հայագիտության կենտրոնը Մեր հայագիտության կենտրոնը Մեր հայագիտության կենտրոնը Մեր հայագիտության կենտրոնը

Շուրջ յոթ տարի է, որ մեր դպրոցում գործում է հայագիտության կենտրոնը, ուր աշակերտները հետաքրքիր հայագիտական ուսումնասիրություններ և տարբեր գրքերի քննարկումներ են կատարում :                                 
 Ուսումնական տարվա ընթացքում մեկ նիստ պարտադիր նվիրում ենք Թարգմանչաց տոնին:                               
  Հենց վերջերս մեր մի խումբ աշակերտներ կենտրոն ներկայացրին ռուս, անգլիական և հայ հին գրականությունից ( գրաբարից ) արված իրենց թարգմանությունները : Նկարներում տեսնում եք դրվագներ այդ նիստից:Ժ. Մարուկյան
Հայագիտության կենտրոնի հիմնադիր