ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին


01:14 03-05-2019

Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին Մասնակցություն <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով սեմինարին

Կրթական քաղաքացիական նախաձեռնության կողմից (ԿՔՆ) Արարատ քաղաքում  իրականացվեց սեմինար <<Կրթություն և քննադատական մտածողություն>> խորագրով, որին ակտիվ մասնակցություն ունեցան մեր դպրոցի աշակերտները և ուսուցիչները։