ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


<<Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա` նա ձևավորում է մարդուն>>՝ Մ.Կալինին


12:34 07-10-2019

<<Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա` նա ձևավորում է մարդուն>>՝ Մ.Կալինին <<Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա` նա ձևավորում է մարդուն>>՝ Մ.Կալինին <<Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա` նա ձևավորում է մարդուն>>՝ Մ.Կալինին <<Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա` նա ձևավորում է մարդուն>>՝ Մ.Կալինին <<Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա` նա ձևավորում է մարդուն>>՝ Մ.Կալինին <<Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա` նա ձևավորում է մարդուն>>՝ Մ.Կալինին

<<Ուսուցիչն աշխատում է ամենապատասխանատու խնդրի վրա` նա ձևավորում է մարդուն>>՝ Մ.Կալինին