ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


English spoken countries


06:46 24-04-2016

English spoken countries

7-րդ դասարանի աշակերտները իրենց ստացած գիտելիքները անգլիախոս երկրների մասին ցուցադրեցին ամփոփիչ դասի ժամանակ:Թ. Խաչատրյան