ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


WHAT DID YOU LEARN AT SCHOOL THIS YEAR?


07:19 24-04-2016

WHAT DID YOU LEARN AT SCHOOL THIS YEAR? WHAT DID YOU LEARN AT SCHOOL THIS YEAR?

Ապրիլի 22-ին այս հարցի պատասխանը տվեցին 3ա և 3բ դասարանների աշակերտները:

Նրանք ապացուցեցին, որ մեկ ուսումնական տարում հնարավոր է ստանալ բավականաչափ գիտելիքներ և զարմացնել բոլորին: Նրանք ուրախ են, որ սովորում են անգլերեն:
Թ. Խաչատրյան