ՄԵՐ ԱՌՕՐՅԱՆ


How to make a cake


09:45 06-05-2016

How to make a cake

5-ա դասարանի աշակետները “How to make a cake” դասը ոչ միայն տեսականորեն սովորեցին այլ նաև իրենց սովորածը պրակտիկորեն  կիրառեցին դասարանում:Ա.Մուրադյան