Կառավարման խորհուրդ

   

ԴՊՐՈՑ 

Մանկավարժական խորհրդի կողմից առաջադրված անդամներ 

Ծնողական խորհրդի կողմից առաջադրված  անդամներ 

Մարզպետի կողմից առաջադրված անդամներ  

Համայնքի կողմից առաջադրված անդամ  

ԿԳՄՍ նախարարի կողմից առաջադրված անդամ 

Արարատ քաղաքի N4 հիմնական  դպրոց 

Մուրադյան Դավիթ 

Մանուկյան Նունե 

 

Մարգարյան Լենա 

Դավթյան Սոնա 

 

Մարգարյան Զավեն 

Սավզյան Անուշ 

Թադևոսյան Մանվել 

 

Մխիթարյան Սեդա