Ֆինանսներ

3-րդ եռամսյակ 01․01․2022-01.10.2022

3-րդ եռամսյակ 01․01․2022-01․10․2022

Ծրագրային ցուցանիշներ