ԱՅԼ
լիցենզիա լիցենզիա լիցենզիա
=> Հրաման

Դպրոցում սովորողների փաստացի թիվը