Նախագծային աշխատանք կենսաբանությունից/Արարատի ծառերը հերբարիում